• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Projectmanagement, Programma- en Portfoliomanagement: P3M


Vaak wordt alleen gesproken over projectmanagement, maar als je zolang meeloopt in de wereld van veranderingen realiseren, dan weet je dat dit de lading niet dekt. Projectmanagement staat centraal in onze dienstverlening. Lees op deze pagina meer over het onderwerp projectmanagement en onze unieke aanpak.

Wat houdt P3M nou eigenlijk in? 

P3M is een afkorting van de 3 soorten management die gebruikt worden om een initiatief gestructureerd en efficiënt te realiseren, zodat de opdrachtgevende organisatie de beoogde verandering kan doorvoeren. Namelijk projectmanagement, programma- en portfoliomanagement.
Logischerwijs is degene die hier leiding aangeeft een P3Manager. Op elke vorm van P3M zit ook een ondersteuner: de PMO.

Projectmanagement 

Projectmanagement: een initiatief wat vrij goed omschreven is en wat een duidelijk omschreven verandering voor ogen heeft zal veelal als een project ingericht worden. De projectmanager wordt dan over het algemeen aangesteld om het product te (laten) realiseren wat de beoogde verandering tot stand brengt. Hiervoor zijn verschillende methodes en frameworks ontwikkeld. De belangrijkste en bekendste methoden en frameworks zijn Prince2, IPMA, PMBoK, PMC, AgilePM en Praxis Framework.

De projectmanager zal zijn keuze voor een methode maken gebaseerd op de eigen kennis en de methoden die gebruikelijk zijn bij de organisatie waar het project moet worden uitgevoerd.
Als een organisatie vaker projecten doet en zeker als projecten parallel aan elkaar worden uitgevoerd, dan is het van groot belang om een standaard methodiek in te voeren. Op basis van zo'n methode kunnen namelijk projecten vergeleken worden qua performance, resultaat, kwaliteit en strategisch belang.

Het is bij het maken van een keuze belangrijk om te weten waar de organisatie op wil sturen, wat voor soort projecten uitgevoerd worden, welke managers de projecten overzien en hoe er vergeleken moet worden. DOLGOZ kent vele methodieken en frameworks en kan uw organisatie hier goed bij helpen.

Programmamanagement

Programmamanagement: een programma wordt opgezet als er een strategisch doel bereikt moet worden, waar je niet zo direct één oplossing voor hebt. Je richt een programma in om een serie producten te realiseren en activiteiten uit te voeren die bij elkaar een of meer veranderingen mogelijk maken waardoor het doel bereikt kan worden. Een programma is vaak complexer dan een project en heeft meer verbindingen in de organisatie waardoor het lastiger wordt om het draagvlak in de organisatie te behouden.
Methoden en frameworks voor programmamanagement zijn er beduidend minder dan bij projectmanagement: MSP, AgilePGM, Praktisch Programmamanagement en Praxis Framework.

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement: een portfolio is een verzameling van projecten, programma's en activiteiten die bijdragen aan een gedefinieerde doelstelling binnen de organisatie. Dit kan per jaar verschillen, of het kan een lange termijn portfolio zijn.

De reden om een portfolio in te richten is vaak dat men inzicht wil houden in de initiatieven die aan de betreffende doelstelling bijdragen. Doordat men hier inzicht in heeft, kan men onderling prioriteren, de schaarse middelen verdelen en verschuiven van financiële middelen naar gelang de noodzaak.

Het opstellen van de randvoorwaarden en de scope van een portfolio is een lastige maar zeer noodzakelijke taak. Als dat eenmaal is gebeurd is de besturing van een portfolio over het algemeen relatief eenvoudig, immers er is een prioritering en het management heeft de bakens uitgezet waarop genavigeerd moet worden.

Methoden en frameworks voor portfoliomanagement: MoP, AgilePFM, Praktisch Portfoliomanagement en Praxis Framework.

Ondersteuning bij Projectmangement, Programma- en Portfoliomanagement 

En P3Manager heeft vaak ondersteuning nodig en P3O is dan ook geen simpel werk, maar meer een assistent voor de P3manager op de onderdelen waar deze niet zo goed in is, wat deze niet zo leuk vindt of waar deze simpelweg geen tijd voor heeft. Een ondersteuner is dus een specialist. Vaak worden grotere projecten, programma's en portfolio's door verschillende specialistische PMO's ondersteund. De ondersteuners worden in grotere organisaties vaak ondergebracht in een bureau wat heel verwarrend ook wel een PMO genoemd wordt.

Er zijn verschillende opties om zo'n PMO vorm te geven, deze staan vrij goed beschreven in de methode P3O van Axelos. Bij DOLGOZ hebben we de expertise om organisaties te adviseren op de in te richten vorm. Daarnaast kunnen we een "vlootschouw" houden op kennis en vaardigheden van de ondersteuners en hier een bijpassend opleidingsplan bij opstellen.

Qua opleiding voor PMO is de spoeling helaas redelijk dun: P3O, IPMA D PMO en Praxis Framework.